Viikko 21 Tikat

Määritysvisa 2020

Viikko 21: Tikat

Tikat tunnettiin visassa melko hyvin, sillä kuvista 74% tunnistettiin. Visassa oli useita kuvia, jotka kaikki vastaajat olivat tunnistaneet. Kuitenkin vain yksi osallistuja tunsi kaikki 50 kuvaa. Mukaan mahtui siis mutama hankalampi otos, joista joitakin esitellään alla.

Vihertikan sharpei -alalaji

Picvir sharpei.jpg

 Kuva: Luis Garcia

Vihertikka ja harmaapäätikka ovat melko saman näköisiä, mutta visassa lajit oli pääsääntöisesti tunnettu. Ylivoimaisesti eniten vaikeuksia aiheutti oheisen kuvan sharpei -alalajin vihertikka, jota esiintyy Pyreneiden niemimaalla. Kuvan tunnisti 34% vastaajista. Sharpeilta puuttuu yleensä vihertikalle tyypillinen musta silmän ympärys ja viiksijuovakin on totuttua ohuempi. Linnulla on kuitenkin vihertikalle tunnusomainen niskaan asti jatkuva punainen päälaki, jollaista harmaapäätikalla ei ole koskaan.

Tammitikka

Denmed.jpg

Kuva: Locaguapa

Tammitikat oli erotettu muista lajeista kohtuullisen hyvin. Kuvan linnun tunnisti 59% vastaajista. Monet olivat määrittäneet yksilön valkoselkätikaksi ja jotkut myös käpytikaksi. Linnulla erottuu selvät valkoiset hartialaikut, jotka sopivat Suomessa tavatuista tikoista vain käpytikkaan ja tammitikkaan. Käpytikalla päälaki ei olisi punainen kuin nuoruuspuvussa. Nuorella käpytikalla ei kuitenkaan ole vatsassa viiruja ja naamassa musta viiksijuova ulottuisi nokkaan asti ja niskajuovakin ulommas. Naaman kuviot erottavat hartialaikkujen lisäksi linnun myös valkoselkätikasta.

Visan kärki (% oikein)

Tme 100
Ööpik 98
Jappe 98
TuR 94
IR 94
KaPa 92
Tikka-asiantuntija 90
Denver 90
Heikki V 86
AJ 86
MM 86
Hippiäinen 86
JJ 86

 

Oikeat vastaukset (% oikein)
k = koiras, n = naaras, juv = nuori, l = lennossa

Palokärki k 100
Palokärki k 100
Palokärki l 100
Harmaapäätikka n 100
Palokärki n 100
Käenpiika 95
Käenpiika 94
Käpytikka n 94
Harmaapäätikka 94
Käpytikka k 92
Pohjantikka k 91
Pohjantikka 91
Pohjantikka 91
Harmaapäätikka k 91
Valkoselkätikka n 90
Harmaapäätikka n 90
Käenpiika 89
Harmaapäätikka k 88
Pikkutikka n 86
Pohjantikka 86
Vihertikka k 86
Vihertikka n 84
Käpytikka l 82
Valkoselkätikka n 78
Pohjantikka k 78
Vihertikka n 78
Valkoselkätikka l 78
Käpytikka 76
Pikkutikka k 76
Harmaapäätikka 76
Tammitikka 73
Pikkutikka k 73
Valkoselkätikka k 70
Pikkutikka k 70
Käpytikka l 70
Tammitikka 68
Vihertikka juv 68
Käpytikka juv 65
Käpytikka juv 63
Tammitikka 59
Tammitikka 59
Tammitikka 59
Valkoselkätikka k 57
Tammitikka 57
Pikkutikka k 57
Käpytikka juv 55
Pikkutikka l 52
Valkoselkätikka n 47
Vihertikka sharpei 34
Tammitikka l 13

 

 

 

Tärpit ennen visaa:

-Palokärki, käenpiika ja pohjantikka pitää tunnistaa miten päin vain

-Harmaapäätikan ja vihertikan erottaminen toisistaan. Harmaapäätikkanaaraalla ei ole punaista päässä ja koiraalla sitä on vain otsalla. Vihertikalla punaista on molemmilla sukupuolilla otsasta pitkälle niskaan asti. Vihertikan viiksijuova on selvästi leveämpi kuin harmaapäätikan ja vihertikkakoiraalla se on punainen. Harmaapäätikan viiksijuova on aina musta. Vihertikalla on silmän ympärillä huomattavasti enemmän mustaa kuin harmaapäätikalla, joskin on huomioitava, että Pyreneiden niemimaalla esiintyvällä vihertikan sharpei -alalajilla silmän ympärillä ei ole lainkaan mustaa.

-Käpytikan ja tammitikan erottaminen toisistaan. Sekä käpytikalla että tamitikalla on selkäpuolella selvät valkoiset hartialaikut. Tammitikalla on kuitenkin kaikissa puvuissa kokonaan punainen päälaki, jollainen käpytikalla on vain nuorena. Nuorella käpytikalla ei kuitenkaan ole vatsassa pitkittäisviiruja, jotka tammitikalla näkyvät selvästi. Lisäksi käpytikalla viiksijuova yltää nokkaan asti ja viiksijuovasta lähtevä musta juova niskaan asti tai ainakin hyvin lähelle sitä. Tammitikalla musta viiksijuova puuttuu ja viiksijuovasta lähtevän mustan juovan ja mustan niskan väliin jää valkoinen alue. Viiksijuovan puuttuminen on hyvä tuntomerkki myös verrattuna valkoselkätikkaan, jos linnun selkäpuolen tuntomerkit eivät näy.

-Pikkutikan ja valkoselkätikan erottaminen. Kuvassa voi joskus olla vaikea havaita sitä, että pikkutikka on selvästi pienempi kuin valkoselkätikka. Tällöin eroina ovat ainakin pikkutikan hennompi nokka, epäselvempi viiksijuova sekä valkoselkätikan vaaleanpunainen alaperä, jollaista pikkutikalla ei ole.


Opeteltavat lajit:
-palokärki
-vihertikka
-harmaapäätikka
-käpytikka
-tammitikka
-valkoselkätikka
-pohjantikka
-pikkutikka
-käenpiika