Rälssinkallio

Lintujen tarkkailu Rälssinkalliolla

Lahden Rälssinkallion maanvastaanottoalueella työskennellään viikon jokaisena päivänä riippumatta kellonajasta. Rälssinkallion vaakakopilla ei ole henkilökuntaa paikalla. Alueella on noudatettava Salpamaan henkilökunnan ohjeita ja määräyksiä. Alueella on käytettävä huomioliivejä.

Noudata äärimmäistä varovaisuutta. Alueella on ajoittain vilkas työmaaliikenne. Salpamaa ei vastaa lintutarkkailijoiden turvallisuudesta. Lahden Rälssinkallion maanvastaanottoalue on työmaa-alue.

Vierailu arkisin ma–pe kello 8–16, jolloin autolla on mahdollista päästä portista

Rälssiin ainoastaan huomioliivit päällä ja lähtökohtaisesti kävellen.

 • Autolla tulevien on sovittava etukäteen aika työmaasta vastaavan kanssa
 • Työmaan vastaava on Jarkko Karstila ja
  puhelin 050-518 4405
 • Soitot vain arkisin kello 8–16
 • Alueelle voi tulla kävellen tai polkupyörällä

Vierailu viikonloppuisin, arkipyhinä ja työmaan aukiolon ulkopuolella

 • Autolla ei pääse alueelle

Pysäköinti

 • Autot on jätettävä joko alueen ulkopuolelle tai kartassa merkitylle alueelle
 • Autot eivät saa haitata alueella työskentelevien toimintaa tai liikennöintiä
 • Henkilökohtaisen kulkuluvan autoon jätettävä osa on oltava kojelaudalla näkyvillä

Ohjeita

 • Lintutarkkailijoilla pitää olla lupa liikkua Rälssinkallion maanvastaanottoalueella.
 • Luvan myöntää Salpamaa.
 • Lupa haetaan PHLY:n yhteyshenkilön kautta.
 • Lintuharrastajat saavat käyttää ainoastaan karttaan punaisella rajattua aluetta (korkein kohta ja paras muutontarkkailupaikka)
 • Lintuharrastajat eivät saa liikkua koneiden läheisyydessä (kaivinkoneet, pyöräkoneet, murskaimet, kuorma-autot, kuljettimet jne).
 • Noudata äärimmäistä varovaisuutta. Vilkas työmaaliikenne.
 • Alueella on käytettävä huomioliivejä.
 • Vaa’alta on mentävä kartassa merkittyä reittiä mäen päälle ja ainoastaan mäen korkein osa kivilaanin ympärillä on sallittua tarkkailualuetta.

Salpamaa ei vastaa lintutarkkailijoiden turvallisuudesta.

 

Kun olet täyttänyt ja lähettänyt sähköisen lomakkeen, PHLY:n yhteyshenkilö Vesa Ijäs lähettää sinulle kulkulupalomakkeen tulostettavaksi ja allekirjoitettavaksi.

Rälssin kulkuluvan hakeminen

241487830186_ralssinkallio_ohje.jpg

Lintuharrastajat saavat käyttää ainoastaan karttaan punaisella rajattua aluetta (korkein kohta ja paras muutontarkkailupaikka).

Rälssin ohje pdf-tiedostona