Rälssinkallio

Lintujen tarkkailu Rälssinkalliolla

Lahden Rälssinkallion maanvastaanottoalueella työskennellään viikon jokaisena päivänä riippumatta kellonajasta. Rälssinkalliolle pääsee portista ma–pe klo 7.00–14.45. Alueella on noudatettava Salpakierron henkilökunnan ohjeita ja määräyksiä.

Lintuharrastajien pitää käydä ilmoittautumassa vaa’alla (koppi puomin luona) aukioloaikana alueellle tultaessa ja pois lähtiessä. Alueella on käytettävä huomioliivejä.

Autot on jätettävä joko alueen ulkopuolelle tai kartassa merkitylle alueelle. Autot eivät saa haitata alueella työskentelevien toimintaa tai liikennöintiä. Lintuharrastajat eivät saa liikkua koneiden läheisyydessä (kaivinkoneet, pyöräkoneet, murskaimet, kuorma-autot, kuljettimet jne). Lintuharrastajat saavat käyttää ainoastaan karttaan punaisella rajattua aluetta (korkein kohta ja paras muutontarkkailupaikka).

Noudata äärimmäistä varovaisuutta. Vilkas työmaaliikenne.

Salpakierto ei vastaa lintutarkkailijoiden turvallisuudesta. 

241487830186_ralssinkallio_ohje.jpg

Lintuharrastajat saavat käyttää ainoastaan karttaan punaisella rajattua aluetta (korkein kohta ja paras muutontarkkailupaikka).