Päijät-Hämeen linnut -lehti

paija_hameen_linnut_lehti.png

Päijät-Hämeen Linnut -lehti

Päijät-Hämeen Linnut on yhdistyksen jäsenille suunnattu kerran vuodessa ilmestyvä ajankohtainen lintulehti. Lehdessä julkaistaan edellisen lintuvuoden katsaus, jossa käsitellään lajeittain aleella havaitut mielenkiintoiset lintuhavainnot. Lisäksi lehdessä on tutkimukseen, määritykseen, lintupaikkkoihin ja muihin lintuaiheisiin liittyviä artikkeleita.

Katsaukseen kerättävät lintuhavainnot

  • Muuttolinnuista kevään ensimmäiset ja syksyn viimeiset havainnot sekä suurimmat lepäilijämäärät ja muuttosummat.
  • Kevään viimeiset havainnot seuraavista lajeista: koskikara, urpiainen, tilhi.
  • Syksyn ensimmäiset havainnot seuraavista lajeista: alli, mustalintu, pilkkasiipi, koskikara, upiainen, tilhi
  • Kaikki harvinaisuushavainnot tarkastaa ARK

Havaintojenkeruun välineenä käytetään ensisijaisesti Tiira-havaintotietokantaa

Reviiri- ja pesimäaikaishavainnot kerätään seuraavista lajeista:

Kaakkuri
Kuikka
Mustakurkku-uikku
Kyhmyjoutsen
Laulujoutsen
Kanadanhanhi
Valkoposkihanhi
Jouhisorsa
Heinätavi
Lapasorsa
Kaikki päiväpetolinnut
Pyy
Teeri
Metso
Fasaani
Peltopyy
Kurki
Luhtahuitti
Luhtakana
Ruisrääkkä
Pikkutylli
Kapustarinta

Kuovi
Liro
Punajalkaviklo
Valkoviklo
Taivaanvuohi
Selkälokki
Naurulokki (koloniat)
Pikkulokki
Kalatiira (koloniat)
Uuttukyyhky
Käki
Kehrääjä
Kaikki pöllöt
Kaikki tikat paitsi käpytikka
Kangaskiuru
Törmäpääsky (koloniat)
Niittykirvinen
Keltavästäräkki
Peukaloinen
Pensastasku
Kivitasku
Pikkulepinkäinen
 

Isolepinkäinen
Satakieli
Rytikerttunen
Luhtakerttunen
Viitakerttunen
Rastaskerttunen
Pensassirkkalintu
Viitasirkkalintu
Kultasirkku
Pikkusieppo
Kuhankeittäjä
Idänuunilintu
Tiltaltti
Kottarainen
Pyrstötiainen
Varpunen
Järripeippo
Tikli
Urpiainen
Hemppo
 

Talvihavainnot kerätään seuraavista lajeista:

Kaikki vesiympäristön linnut
Kaikki päiväpetolinnut 
Teeri
Metso
Fasaani
Peltopyy
Kesykyyhky
Turkinkyyhky
Kaikki pöllöt
Kaikki tikat paitsi käpytikka
Tilhi
Koskikara
Mustarasta
Räkättirastas

Pyrstötiainen
Isolepinkäinen
Korppi
Naakka
Varpunen (suuret kerääntymät)
Pikkuvarpunen (suuret kerääntymät)
Tikli
Vihervarpunen
Urpiainen
Tundraurpiainen
Käpylinnut
Taviokuurna
Keltasirkku (suuret kerääntymät)
Kaikki talvehtimaan jääneet muuttolinnut