Säännöt

Vuosittain järjestetään vähintään kolme pinnarallia. Yleisen sarjan lisäksi kilpaillaan eko-sarjassa, johon osallistuvat eivät saa liikkua moottoriajoneuvoilla. Eko-sarjan joukkueet kuuluvat lisäksi myös yleiseen sarjaan.

Pinnarallisääntöjen perusajatuksena on rajoittaa mahdollisimman vähän lintuhavaintojen tekoa, jotta pinnarallin aikana ja siihen pohjustettaessa saadaan tuotettua mahdollisimman paljon havaintoaineistoa yhdistyksen käyttöön. 

1. Toukokuun pinnaralli

2. Talviralli

 • Talviralli järjestetään joulukuun ensimmäisenä lauantaina
 • Rallin kesto on 12 tuntia, se käydään klo 5–17 välisenä aikana.
 • Peruslajilista html-muodossa

3. Kuntapinnaralli

 • Lisäksi jäjestetään erillisellä päätöksellä kuntapinnaralli, jossa noudatetaan näitä sääntöjä sovelletusti. Kuntapinnarallin säännöt sivun lopussa.

 


 

Pinnarallien säännöt

Kilpailualue ja joukkue

 • Kilpailualue on Phly:n retkeilyalue: Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Hämeenkoski, Kärkölä, Lahti, Mäntyharju, Nastola, Orimattila, Padasjoki, Pertunmaa ja Sysmä
 • Joukkueen kokoa ei ole rajoitettu
 • Kilpailu on tarkoitettu ensisijaisesti Phly:n jäsenille, mutta joukkueeseen voi kutsua myös henkilön, joka ei ole yhdistyksen jäsen. Joukkue ei voi koostua pelkästään yhdistykseen kuulumattomista henkilöistä.
 • Joukkueen kulkutapa on vapaa
 • Joukkue saa hajaantua rallin aikana ja joku joukkueen jäsen voi olla mukana vain osan ralliajasta.
 • Joukkueen ulkopuolisen avustajan käyttö on kielletty (ulkopuolinen henkilö ei saa käydä etsimässä joukkueelle lajeja, jotka joukkue käy sitten bongaamassa pinnaksi)

Pinnojen saaminen

 • Jokaisesta havaitusta lajista saa yhden pinnan
 • Vähintään 60 prosentin joukkueesta on havaittava laji (kahdesta kaksi, kolmesta kaksi, neljästä kolme, viidestä kolme, kuudesta neljä…) Mikäli joukkueen koko muuttuu kilpailun aikana, sovelletaan sääntöä havaintohetken vahvuuden mukaan
 • Osallistujien on suositeltavaa ilmoittaa rallin aikana tai sitä edeltävinä päivinä tekemistään harvinaisuushavainnoista normaaliin tapaan. (pl. häirinnän välttämiseksi salattavat havainnot) Tällöin lajista saa pinnan sekä löytäjä että bongaamaan tulleet joukkueet. Harvinaisuuksien ilmoittamisessa pitää pyrkiä tasapuolisuuteen kaikkia joukkueita kohtaan.
 • Havaintopaikan on oltava kilpailualueella, lintu saa olla alueen ulkopuolella
 • Laji on havaittava kilpailuajan puitteessa, mutta määrittäminen voi jatkua kilpailuajan päätyttyä. Laji on kuitenkin määritettävä itse tai paikalle pyydetyn henkilön toimesta. (Mikäli joukkue kuulee myöhemmin (esim. purkutilaisuudessa), että paikassa x ollut ja joukkueen havaitsema, mutta määrittämättä jättämä tai väärin määrittämä laji olikin jokin heille uusi laji, havainnosta ei jälkikäteen saa pinnaa.)
 • Lajilleen määrittämättä jäänyt, mutta tiettyyn lajipariin tai lajiryhmään rajattu havainto voidaan hyväksyä pinnaksi. (esim. käpylintulaji, pieni kahlaaja, iso peto), mikäli joukkueella ei ole lajina muita ko. lajiryhmän lajeja. Rajatapauksista päätetään tilanteen mukaan.
 • Mikäli vain yksi joukkue on havainnut lajilleen määritetyn lajin (esim. pikkukäpylintu), joukkue saa lajista ässän (ks. selitys myöhemmin), vaikka muut joukkueet olisivat havainneet lajilleen määrittämättömän ko. lajiryhmän lajin (esim. käpylintulaji).
 • Joukkueen on pidettävä pinnoistaan listaa, josta ilmenee missä havainto on tehty ja mihin aikaan 

Muut säännöt

 • Lintujen tarpeeton tahallinen häirintä esim. pesillä tai talvehtimispaikoilla on kielletty
 • Atrappien (esim. linnun äänen soittaminen nauhalta, pyypilli...) käyttö on kielletty. Lintujen matkiminen on sallittua.
 • Kilpailutilanne ei saa alentaa määrityskynnystä vaan päinvastoin: esim. punavarpunen on syytä nähdä, koska pensastasku matkii lajia täydellisesti

Lopputulokset

 • Voittaja on se joukkue, joka on havainnut (nähnyt tai kuullut) eniten lajeja
 • Mikäli lajimäärä menee tasan, ratkaistaan sijoitus ässien lukumäärän perusteella. (Ässä on laji, jota mikään muu joukkue ei ole havainnut)
 • Mikäli ässätkin menevät tasan, ratkaistaan sijoitus aikasäännöllä (Se joukkue, joka on havainnut viimeisen lajinsa aikaisemmin, on parempi. Toukokuun rallissa aika lasketaan kunkin joukkueen aloitusajankohdan mukaan: lopetus –x minuuttia).
 • Mikäli ajatkin ovat tasan, sijoitus jaetaan
 • Voittaja ratkaistaan rallin jälkeen järjestettävässä purkutilaisuudessa. Purkutilaisuuden ajasta ja paikasta ilmoitetaan hyvissä ajoin ennen rallia. Niiden joukkueiden, jotka eivät pääse purkutilaisuuteen, on ilmoitettava oma pinnamääränsä sekä vähintään parhaat lajinsa jollekin purkutilaisuuteen menevälle. Tulokset julkistetaan purkutilaisuuden päätteeksi eikä niihin enää sen jälkeen tehdä muutoksia kuin virhetapauksissa. (Tuloksia ei esimerkiksi muuteta mahdollisten hylkäävien ARK tai RK –päätösten jälkeen.)

Kuntapinnarallien säännöt

Kuntapinnarallissa noudatetaan muiden rallien sääntöjä seuraavilla tarkennuksilla:

 • Kuntapinnaralli järjestetään yhden Phly:n kunnan alueella.
 • Kilpailu järjestetään kesäkuussa
 • Kilpailun kesto on 18 tuntia. Kilpailu alkaa lauantaina klo 18 ja päättyy sunnuntaina klo 12.
 • Kilpailu alkaa yhteislähdöllä erikseen sovittavasta paikasta
 • Purkutilaisuus järjestetään kilpailun päättymisen jälkeen klo 13 erikseen sovittavassa paikassa
 • Havaintopaikan on oltava kilpailukunnan alueella, lintu voi olla kunnan alueen ulkopuolella
 • Purkutilaisuudessa arvotaan seuraavan vuoden rallikunta niistä kunnista, joissa kilpailua ei ole vielä järjestetty