Holminvuori

Holminvuori

Päivitys 05/2020

Holminvuori pdf

Rekisensuon välitön eteläpuoli ja etenkin sen pohjoispuoli on avohakattu. Hakkuun itärajan myötäillessä Rekisensuon itäpuolelta pohjoiseen kulkevaa pientä metsätietä. Hakkuu alkaa siis kirjan toisesta P-paikkamerkinnästä pohjoiseen.

Lintupaikkakirjan ohjeellisen katkoviivan sisälle piirretystä alueesta on noin 1/6 avohakattu. Muu jäljelle jäänyt alue on edelleen hienoa järeää metsää ja retkeilemisen arvoista.

Kirjassa mainitaan, että kohdealueella Eskelintien varressa on useita autopaikkoja – ne ovat enemmänkin kohtaamispaikkoja ja tie on kapea. Kirjan ohjeen ensimmäiselle P-paikalle mahtuu 1–2 autoa.