Lahden lintuatlas

lintuatlas_2.jpg

Lahden lintuatlas

Lintuatlas II (2009–2011), painos uusittu vuonna 2014

Lahden kaupungin pesimälintulajiston kartoitus eli lintuatlas tehtiin kaupunkin alueella toistamiseen vuosina 2009–2011. Kirjan on kustantanut Lahden seudun ympäristöpalvelut. Timo Metsäsen toimittaman kirjan kannessa paistattelee päivää kurkiemo poikasineen. Kuvan on ottanut Mika Selin, jonka kamerasta kirjan hieno valokuvitus on pääosin lähtöisin. Saattaa olla monelle yllättävä tieto, että kurki kuuluu Lahden kaupungin alueen pesimälinnustoon. Lahteenhan ei ole liitetty lähiseudun kuntia ja lintuatlaksen tutkimusalueen maapinta-ala on vain 135 neliökilometriä. Kaupungin linnusto on tähän nähden hämmästyttävän monipuolinen, pesiviä lajeja kartoituksessa tavattiin kaikkiaan 144. Pesimälajistoon kuuluvat esim. kaulushaikara, luhtakana, meriharakka ja punajalkaviklo. Nuolihaukkoja kaupungin alueella pesii komeat 12–19 paria, ruisrääkkiä 5–25 paria ja pohjantikkoja 5–10 paria. Myös vaakunalintumme valkoselkätikka on hiljattain palannut pesimälinnustoon – kuten kirjassa todetaan, Lahden kaupungin kaukonäköinen tikkametsien suojelu alkaa tuottaa tulosta! Myönteisiin yllätyksiin kuuluu myös, että muun muassa haapana, sepelkyyhky, käki, käenpiika, pikkutikka, lehtopöllö ja tiltaltti ovat viime aikoina runsastuneet. Jokaisesta lajista on esitetty tuorein esiintymiskuva koko Suomessa, samoin kuin historiatietoa. Sivuille on mahdutettu molempien tehtyjen atlaksien kartat – tämähän on tiettävästi ensimmäinen paikallisatlas, joka on tehty kahdesti, eli toistettu 10 vuotta ensimmäisen jälkeen. Kirjassa on myös tekstein esitelty kaikki Lahden merkittävimmät pesimälintualueet. Kirjan loppupään liitteessä 1 on esitetty joulukuuhun 2010 voimassa ollut lintulajien uhanalaisluokitus, uusimman luokituksen tiedot löytyvät lajikohtaisista teksteistä. Kirjaa saa ladattua vielä sähköisenä versiona Lahden seudun ympäristöpalvelujen verkkosivuilta www.lahdenseudunluonto.fi

2. painos 2014

Toisen painoksen sisältö on valtaosin sama kuin edellisenkin. Tekstissä on pieniä korjauksia, muutamia kuvia on vaihdettu ja taulukoiden reviirimääriä on päivitetty PHLY:n tiedoilla. Lisäksi on julkaistu karttarajaukset Lahden arvokkaimmiksi todetuista pesimälinnustoalueista, jotka jäivät pois aikaisemmasta painoksesta

Lintuatlas I (1998–1999)

Saikko P. ja Loikkanen M.: Lahden lintuatlas 1998-1999. Lahden kaupungin valvonta- ja ympäristökeskus. Kirjasen voi lainata kirjastoista.