Kuovi - vuoden lintu 2023

Kuovi on viime vuosikymmeninä selvästi vähentynyt Etelä-Suomessa. Kuovivuoden tarkoituksena on kerätä tietoa reviireistä ja muutonaikaisista lepäilyalueista. Myös kuovin kevätmuuton etenemisestä ja suurimmista muuttaja- ja lepäilijämääristä kaivataan tietoja. Havainnot kerätään Tiira-lintutietopalvelun avulla.

Kuovi on vuoden 2023 lintu Päijät-Hämeessä

Kuovit saapuvat Päijät-Hämeeseen huhtikuussa, jolloin peltoalueillamme nähdään eniten lepäileviä ja muuttavia lintuja. Reviirejä varailevia ja muuttomatkalla lepäileviä lintuja voi tuolloin olla vaikea erottaa toisistaan.

Kuovi aloittaa pesintänsä huhti–toukokuussa. Hyviä pesimäbiotooppeja ovat peltojen lisäksi suot ja muut vastaavanlaiset kosteikot. Haudonta-aika on noin 30 vrk. Poikaset ovat pesäpakoisia ja siirtyvät maastoon etsimään itsenäisesti ruokaa jo parin päivän ikäisinä. Emot pysyttelevät lähettyvillä ja varoittelevat äänekkäästi tunkeilijaa. Naaras aloittaa syysmuuton ennen koirasta. Koiraat ja nuoret linnut muuttavat etelään heinä–elokuussa.

Päijät-Hämeen kuovialueiden kartta
(reviireihin viittaavien havaintojen sijainnit vuosilta 2020–2022.​​​​​​)

Ohjeita kuovihavaintojen ilmoittamiseen

1. Kirjaa kaikki kuovihavaintosi Tiiraan

Merkitse reviireilleen asettuneet linnut ”rev”-tunnuksella tarkasti (linnun paikka ja havainnoijan paikka). Jos alueella on samaan aikaan paikallisten lisäksi myös muuttavia kuoveja, ilmoita ne erikseen omana havaintorivinä. Jos arvioit, että paikalla on pesinnässä epäonnistuneita pareja, kirjaa tieto lisätietokenttään.

Reviiriksi voidaan tulkita sopivassa elinympäristössä paikallinen soidintava yksilö "Ä" tai muuten reviiriksi maastossa tulkittu lintu "rev". Pesintöjen ollessa käynnissä, myös paikallinen varoitteleva lintu "var" tulkitaan reviiriksi. Maastopoikanen merkitään Tiiraan ”pm”-lyhenteellä.

Muista valita havaintoon pesimävarmuusindeksi ja päivittää se, jos teet myöhemmin samalla paikalla lisähavaintoja.

Kun suunnittelet retkeä, käytä apunasi tätä Google maps -karttaa. Karttaan on merkitty reviireihin viittaavien havaintojen sijainnit vuosilta 2020–2022.

2. Kirjaa Tiiraan myös kuovien muuttohavainnot

Kirjaa tieto siitä, onko lintu paikallinen "p", vai muuttava "m", myös muuttosuunta sekä mahdollinen muuttoparven koko on hyvä mainita. Huomaa, että naaraiden ja pesinnässään epäonnistuneiden koiraiden syysmuutto voi alkaa jo touko-kesäkuun vaihteessa!

3. Ilmoita myös muut lintuhavainnot samalta paikalta

Merkitse lintuhavaintoihin pesimävarmuusindeksit. Tällä tavalla kartutamme myös alueemme atlashavaintoja.