Pinnat ja kilpailut

Pinnojen keräily on yksi tapa rikastuttaa omaa lintuharrastusta. Läheskään kaikki lintuharrastajat eivät kerää pinnoja, mutta monille se on olennainen osa harrastusta. Jotkut harrastajat ovat valmiita lähtemään kauaskin bongaamaan itselleen uutta lajia eli pinnaa, joku toinen taas saattaa laskea ainoastaan itse omalla kotiseudullaan havaitsemia lajeja. Pinnoja voi kerätä monella eri tavalla, useat lintuharrastajat keräävätkin yksiä jos toisia pinnoja. Kaikille pinnoille yhteistä on se, että jokainen laji vastaa yhtä pinnaa ja on näin saman arvoinen. Harvinaisesta lajista ei siis saa enempää pinnoja kuin tavallisesta talitintistä. Bongatun pinnan "hoitaminen" ei koskaan tunnu yhtä säväyttävältä kuin itse löydetty harvinaisuus, mutta uusien lajien näkeminen tai kuuleminen on hyvää oppia siltä varalta, että kyseinen laji osuu vielä joskus omallekin reitille. Seuraavassa lyhyt esittely tavallisimmista pinnoista:

Elämänpinna (elis, eldari)

Harrastajan koko elämänsä aikana havaitsemat lintulajit. Tavallisesti eliksistä puhuttaessa tarkoitetaan Suomen alueella tehtyjä havaintoja, mutta eliksiä voi kerätä myös muilla alueilla kuten: koko maailmassa, läntisellä paleoarktisella alueella (WP), Päijät-Hämeessä tai vaikkapa kotikunnassa.

Vuodenpinna (vuodari)

Harrastajan yhden kalenterivuoden aikana havaitsemat lintulajit. Myös vuodareita voi kerätä alueellisesti.

Talvipinna

Harrastajan talvikaudella 1.12.-29.2. havaitsemat lajit. Moni kerää näitäkin alueellisesti.

Kuukausipinna

Harrastajan kussakin kuussa havaitsemien lajien summa. (siis tammikuun pinnat + helmikuun pinnat...+ joulukuun pinnat)

Spontaani pinna (sponde)

Havaitsijan elämänsä aikana havaitsemat itse löydetyt lajit. Tähän listaan eivät kelpaa bongatut lajit!

Pihapinna

Harrastajan omalta pihalta tai vaikka mökin pihalta havaitsemat lajit.

WC-pinnat

WC:stä havaitut lajit. Hotelli helpotukseen ei kuitenkaan saa juosta pinnaa hakemaan, vaan siellä on oltava rehellisesti asialla. WC-pinnoja kertyy parhaiten ulkohuussista...

Unipinnat

Harrastajan unten mailla havaitsemat lintulajit. Pinnalista kannattaa olla sängyn välittömässä läheisyydessä, sillä unipinnat tapaavat unohtua pian heräämisen jälkeen. Laji on se, joksi se on unessa määritetty, vaikka herättyään harrastaja tajuaisikin määrittäneensä joulupukin punatulkuksi tai Juha Miedon partatiaiseksi.

Pinnarallit

Pinnakilpailut piristävät lintuharrastajan vuotta kovasti. Päijät-Hämeessä järjestetään vuosittain vähintään kaksi pinnarallia: toukokuun pinnaralli sekä talviralli. Rallien säännöt, rallivinkkejä sekä rallien tuloksia löytyy oikean palkin linkkien kautta. Ralleissa lintuharrastajien muodostamat joukkueet pääsevät ottamaan mittaa siitä, kuka löytää eniten lintulajeja tietyssä ajassa. Pinnarallit - kuten lintuharrastus muutenkin - perustuvat luottamukseen siitä, että jokainen joukkue ilmoittaa havainneensa vain ne lajit, jotka todella on havainnut. Kilpailun jälkeen järjestettävä purkutilaisuus on aina mielenkiintoinen tilaisuus, kun joukkueet vuorotellen paljastavat yhden havaitsemansa lajin ja muut joukkueet ilmoittavat ovatko he onnistuneet havaitsemaan kyseisen lajin. Kun kellään ei enää ole yhtään lajia huudettavanaan, selviää rallin voittaja.

Tornien taisto

Valtakunnallinen tornien taisto järjestetään vuosittain toukokuun ensimmäisenä lauantaina. Se on Suomen suurin lintutapahtuma. Kilpailussa jonkun maamme 400 lintutornista varanneet 3–8 hengen joukkueet kilpailevat siitä, mikä joukkue havaitsee eniten lintulajeja lintutornistaan klo 5–13. Päijät-Hämeestä mukana kilpailussa on ollut perinteisesti Lahden Luhdanjoen lintutorni, jossa kisaa yhdistyksen virallinen joukkue. Myös Artjärven Säyhteenjärven ja Hollolan Kutajärven lintutornit ovat olleet mukana kisassa. Luhdanjoen tornille voi tulla kuka vaan seuraamaan kilpailun kehitystä ja havainnoimaan lintuja.