Maali - Maakunnallisesti tärkeä lintualue

MAALI on BirdLife Suomen ja sen alueyhdistysten yhteisvoimin toteuttama hanke, jossa kartoitettiin ja nimettiin Suomen maakunnallisesti tärkeät lintualueet eli MAALI- alueet. Hanke on maakuntatason laajennus kansainvälisesti (IBA) ja kansallisesti (FINIBA) tärkeiden alueiden kartoitushankkeille. Tavoitteena oli löytää lintuharrastajille ja linnuille tärkeät alueet maakuntatasolla.

Maakunnallisesti tärkeät lintualueet ovat tärkeitä apuvälineitä muun muassa maankäytön suunnittelussa. On tärkeää ja kaikkien edun mukaista, että tieto alueiden merkityksestä on laajasti tiedossa. Näin voidaan välttää mahdolliset alueiden käyttöön ja suunnitelmiin liittyvät konfliktit jo etukäteen. Hankkeen tavoitteena on näiden niin lintuharrastajille, linnuille kuin muillekin eliöille, tärkeiden alueiden säästäminen. Kun tärkeimmät alueet ovat viranomaisten ja muiden toimijoiden tiedossa, ne osataan ottaa paremmin huomioon erilaisia aluevarauksia muodostettaessa jo etukäteen. Lintujen indikaattoriluonteen ansiosta tämä tukee myös laajemmin luonnon monimuotoisuuden säilymistä.

Maali-rajaukset ja paikkatietoaineistot

Yhdistykset päivittävät MAALI-hankkeita epäsäännöllisin väliajoin. Koska aineistoihin tulee päivityksiä, on tärkeää ladata esimerkiksi paikkatietoaineisto verkkosivuilta aina, kun aineistolle on tarvetta.

Paikallisyhdistysten Maali-raportit ja paikkatietoaineistot

(linkki Birdlife Suomen sivuille)

maali_logo.png

Kaikki Maali-alueet on esitelty Päijä-Hämeen lintupaikkaopaassa.