Lintuatlas 2022-2025

Suomen neljäs lintuatlas on käynnissä. Atlashankkeessa selvitetään Suomen pesimälinnuston levinneisyys 10x10 kilometrin kokoisissa atlasruuduissa vuosina 2022–2025 ja sen toteuttavat yhteistyössä BirdLife Suomi ja Luonnontieteellinen keskusmuseo Luomus.

Suomi on atlaksessa jaettu 10x10 kilometrin atlasruutuihin ja jokainen ruutu edelleen jonkun jäsenyhdistyksen vastuulle. Atlaksen tarkoituksena on selvittää, mitä lajeja missäkin ruudussa pesii. Atlaksen nettisivuilla voit mm. tarkastella atlasruutujen sijoittumista kartalle ja ruutujen jakautumista eri yhdistysten alueille. Omalla karttapohjallaan voit tarkastella edellisessä atlaksessa vähemmälle retkeilylle jääneitä ruutuja. 

Tulospalvelussa voit seurata lintuatlastietojen kertymistä lajeittain ja atlasruuduittain. Tulospalvelun yhdistyssivu: Päijät-Hämeen lintutieteellinen yhdistys

Lintuatlaksessa käytetään pesimävarmuusindeksejä kuvaamaan lajin pesinnän varmuutta atlasruudussa. Pesimäaikaiset havainnot jaotellaan kullakin ruudulla pesimävarmuusindeksien perusteella epätodennäköisiin, mahdollisiin, todennäköisiin ja varmoihin pesintöihin. Yksityiskohtainen ohje indeksien tulkinnasta esimerkkeineen lisätään lähiaikoina atlaksen nettisivuille. Indeksien kuvaukset löytyvät Tiirasta: tiira.fi/atlasohje.php

BirdLife Päijät-Hämeen atlasvastaavat

Timo Hämäläinen
timo58hamalainen(ät)gmail.com
Puh. 040 049 6991

Aki Rantanen
aki.j.rantanen(ät)gmail.com

Olli Jouppila
olli.jouppila(ät)saunalahti.fi

Atlakseen voit tutustua tarkemmin täällä