Ruutujen taisto -atlastapahtuma 2024

Näytettävät pinnat

Näytettävät kunnat

Pinnatilanne

Sija
Loading...
Nimi/nimet ? Lyh. Pinnat /
ässät ?
Atlas-
pinnat ?
Pinnat
yht. ?
Uusin laji

Ruutujen taisto – lintuatlastapahtuma 15.–30.6.2024

Porkkana

BirdLife Päijät-Häme maksaa osallistujille kilometrikorvausta 0,27 €/km auton kuluista vastaavalle kohtuullisista kilometreistä. Osallistuneiden kesken arvotaan lisäksi 3 kpl 100 euron lahjakortteja lintuvarusteeseen.

Tavoite ja voittaja:

 • Parantaa puutteellisesti kartoitettujen PHLY:n Atlas-ruutujen kartoitustasoa järjestämällä mielenkiintoinen ja joustava kilpailutapahtuma
 • Kilpailun voittaa se joukkue, joka saa kerättyä suurimman atlas -indeksien summan yhdeltä Atlas-ruudulta max. 12 tunnin aikana.
 • Tasatilanteessa voittaja on se joukkue, jolla on eniten lajeja kategoriassa ”varma pesintä” (indeksit 7-8)

Kilpailun ajankohta:

 • Tapahtuma järjestetään 15.–30.6.2024
 • Joukkue saa itse valita oman kilpailusuorituksensa ajankohdan, sekä päivän että aloituskellonajan suhteen. 
 • Kilpailusuorituksen on oltava yhden kalenterivuorokauden sisään mahtuva enintään 12 tunnin mittainen yhtäjaksoinen suoritus. Toisin sanoen omaa havainnointiaikaa ei voi jakaa osiin eikä se voi jatkua puolenyön yli.

Kilpailualue:

 • Kukin joukkue saa kilpailualueekseen yhden 10 x 10 km Atlas-ruudun,
 • Ruutu arvotaan joukkueelle pääosin maakunnan pohjoisosista huonommin kartoitettujen Atlas-ruutujen joukosta. 
 • Arvottaviksi ruuduiksi pyritään valitsemaan jossain määrin tasapuolisia ruutuja, joista löytyy esimerkiksi edes pieni vesistö ja vähän peltoa

Pisteiden lasku: (pesimävarmuusindeksit on lueteltu sääntöjen lopussa)

 • Tulos muodostuu joukkueen ruudulla tekemien lintuhavaintojen Atlas-indeksien summasta (kunkin lajin korkein indeksi ruudulta)
 • Summaan lasketaan indeksien kokonaisluvut 1-8 huomioimatta indeksien alakategorioita (esim. 62 = 6 pistettä). 
 • Mahdollisia rallia edeltävien päivien havaintoja samoista yksilöistä ei huomioida indeksejä laskettaessa. Näin ollen indeksien 4-5 saaminen ei ole mahdollista, koska retkeilyä tapahtuu vain yhtenä vuorokautena.
 • Atlas-havainnon voi kirjata omaan tulokseensa aina, kun indeksi kirjautuu omalle kilpailuruudulle. Toisin sanoen toisen ruudun puolella sijaitsevasta pesästä tai laulavasta linnusta ei saa pinnoja, vaikka havainto tehtäisiin kilpailuruudulta käsin. Sen sijaan pinnan voi laskea, vaikka havainnoija olisi oman ruudun ulkopuolella, jos havaittu lintu tai pesä on omalla ruudulla.
 • Indeksin 6.6 (=6 pistettä) tai 7.1 (=7 pistettä) voi laskea havaitsematta lintua, jos pystyy pesän, siinä olevien höyhenten tai munankuorten perusteella saamaan kyseisen indeksin ja tekemään varmuudella oikean lajimäärityksen. Tällöin on päästävä varmuuteen siitä, että pesä on samalta vuodelta.
 • Kisassa noudatetaan normaalia rallisääntöä, jonka mukaan vähintään 60 prosentin joukkueen jäsenistä on havaittava lintu. Häirinnän minimoimisen takia pesässä olevien munien tai poikasten osalta kuitenkin riittää, että yksi joukkueen jäsen havaitsee ne. Tällöin vähintään 60% jäsenistä on kuitenkin nähtävä pesä tai havaittava lintu.
 • Teknisten apuvälineiden (endoskooppi, drone jne) pesinnän varmistamiseen (esim. munien olo pesässä) on sallittua. Pesien etsintä dronella on kielletty.
 • Uhkarohkeisiin kiipeilysuorituksiin pesälle ei pidä ryhtyä.

Toimintaohjeet:

 1. Osallistu oheisella pinnakisapohjalla valitsemalla "osallistu". Muokkaa joukkueen nimeä (musta ratas-ikoni) ja lisää joukkueen nimen yhteyteen osallistumispäivämäärä.
 2. Ilmoita Aki Rantaselle (aki.j.rantanen@gmail.com) tuo päivä ja ketkä joukkueeseen kuuluvat
 3. Aki Rantanen arpoo ruudun ja ilmoittaa sen sinulle osallistumistasi edeltävänä iltana
 4. Lisää myös ruudun tiedot joukkueen nimen yhteyteen (katso viime vuoden ralli)
 5. Aloita kilpailusuoritus mihin aikaan tahansa ilmoittamanasi päivänä. Aloitusaikaa ei voi muuttaa, kun indeksipinnojen laskemisen on kerran aloittanut. 
 6. Lopeta suoritus viimeistään, kun on kulunut 12 tuntia aloituksesta tai mikäli olet aloittanut klo 12 jälkeen, kun vuorokausi vaihtuu.
 7. Ilmoita tuloksesi ja indeksit reaaliajassa kilpailun seurantaan oheisella pinnapohjalla.
 8. TÄRKEIN OHJE: Kirjaa KAIKKI HAVAINNOT TIIRAAN ja kirjaa niille pesimävarmuusindeksi! Tällä tavalla saamme arvokasta aineistoa vähemmän retkeillyiltä alueilta ja havainnot siirtyvät lintuatlaksen aineistoon. Kannattaa katsoa ruudun lajit / puutteet lintuatlaksen sivuilta tai puutelista puhelimessa -sivulta, jolla saa kätevästi puutelistan siitä atlasruudusta, jossa itse on älypuhelimensa kanssa: https://havistin.biomi.org/atlas/gps
 9. Rallissa ei ole purkutilaisuutta. Rallia varten perustetaan WhatsApp-ryhmä purkua ja muita ralliin liittyviä asioita varten. Olisi suositeltavaa, että jokaisesta joukkueesta ainakin yksi jäsen liittyisi ryhmään.
  Yhteyshenkilö: Elina Nousiainen, Puh. 040 719 9471

Ohjeet lintuatlashavaintojen ilmoittamiseen: https://phly.fi/toiminta/lintuatlas/atlashavaintojen-ilmoittaminen

ATLAS-INDEKSIT

A. Epätodennäköinen pesintä (indeksi 1)

1. Havaittu pesimäaikaan lajin yksilö, mutta havainto ei viittaa pesintään kyseisessä atlasruudussa. Indeksiin 1 luetaan ruudulla muuttomatkalla oleviksi tulkitut linnut (ylimuuttavat, muutolla lepäilevät), naapuriruudulle matkalla oleviksi tulkitut linnut (esim. ruoanhakumatkat), selvästi pesimättömät kiertelijät tai nuoret linnut sekä harvinaisuudet, joille atlasruutu ei ole levinneisyysaluetta. Indeksin 1 saavat myös lajit, joiden pesimäaika ei ole alkanut vielä tai on jo ohi (etenkin lajilistaa tehdessä).

B. Mahdollinen pesintä (indeksit 2–3)

2. Havaittu yksittäinen lintu kerran (esim. laulava tai soidinääntelevä koiras, nähty tai kuultu naaras) pesimäaikaan lajille sopivassa pesimäympäristössä, ja lajin pesintä ruudussa on mahdollista. Paikalla on joko käyty vain kerran tai lintu on tavattu vain kerran useista käynneistä huolimatta.

3. Havaittu pari kerran pesimäaikaan sopivassa pesimäympäristössä, ja lajin pesintä ruudussa on mahdollista.

C. Todennäköinen pesintä (indeksit 4–6, alaindeksit 61–66)

 

4. Havaittu laulava, soidinmenoja esittävä tai muuten samalla paikalla (eli pysyvällä reviirillä) pesimäaikaan oleskeleva koiras eri päivinä.

5. Havaittu pesimäaikaan samalla paikalla oleskeleva naaras tai pari eri päivinä.

6. Havaittu lintu tai pari pesimäaikaan tavalla, joka viittaa vahvasti pesintään. Lintu / pari:

61: käymässä useasti todennäköisellä pesäpaikalla (esim. laskeutuvan säännöllisesti samaan paikkaan ruoikkoon tai saareen).

62: rakentamassa pesää (kaivamassa tai hakkaamassa pesäkoloa, kuljettamassa pesänrakennusmateriaalia, tms.).

63: varoittelemassa, koska pesä tai poikue on ilmeisesti lähistöllä.

64: näyttelemässä siipirikkoa tai muulla tavoin houkuttelemassa havainnoijaa pois ilmeisen pesän tai poikueen luota.

65: hyökkäilemässä tai muulla tavoin käyttäytymässä uhkaavasti havainnoijaa kohtaan (esim. pöllöt ja tiirat), koska pesä tai poikue on ilmeisesti lähistöllä.

66: Nähty pesä, jossa on samanvuotista rakennusmateriaalia (esim. petolintujen koristellut pesät) tai ravintojätettä; ei kuitenkaan varmaa todistetta munista tai poikasista.

D. Varma pesintä (indeksit 7–8, alaindeksit 71–75 ja 81–82)

7. Havaittu epäsuora todiste varmasta pesinnästä:

71: nähty pesä, jossa on pesitty samana vuonna, koska siinä on munia tai niiden kuoria, jätteitä poikasista, sulkatuppien ”hilsettä”, tms.

72: havaittu linnun menevän pesään tai lähtevän pesästä tavalla, joka selvästi viittaa pesimiseen (ei kuitenkaan ole nähty munia, tai nähty tai kuultu poikasia; esim. koloihin tai korkealle pesivät lajit).

73: havaittu juuri lentokykyiset poikaset tai untuvikot, jotka voidaan katsoa syntyneiksi ruudun alueella.

74: havaittu emo kantamassa tai kuljettamassa ruokaa poikasille tai poikasten ulosteita; pesän voidaan katsoa olevan ruudun alueella.

75: nähty pesässä hautova emo.

8. Havaittu suora todiste varmasta pesinnästä:

81: kuultu poikasten ääntelevän pesässä (esim. koloihin tai korkealle pesivät lajit).

82: nähty pesässä munia tai poikasia.