Naurulokki ja pikkulokki - vuoden linnut 2022

BirdLife Suomella on vuonna 2022 kaksi projektilajia, naurulokki ja pikkulokki. Molemmista lajeista pyritään kartoittamaan mahdollisimman kattavasti kaikki pesimäpaikat parimäärätietoineen sekä tärkeimmät muutonaikaiset lepäily- ja ruokailualueet. Tuloksia voidaan verrata vuoteen 2008, jolloin lajit olivat edellisen kerran valtakunnallisina seurantakohteina.

Kaikki mukaan!

Naurulokkeja pesii koko Päijät-Hämeessä. Pikkulokin pesimäpaikat keskittyvät maakunnan pohjoisosiin. Naurulokit pesivät samoilla paikoilla vuodesta toiseen, mutta pikkulokit ovat ailahtelevampia. Lintuharrastajien toivotaan tarkistavan alkukesällä pesäpaikat mahdollisimman kattavasti. Jos olet kiinnostunut tarkistamaan retkeilyalueesi tai kotikuntasi lokkiyhdyskuntia, ota yhteyttä yhdistyksen projektivastaaviin (yhteystiedot alla). Heiltä on saatavissa luettelo aiemmin tunnetuista yhdyskunnista.

Mitä tietoja kerätään?

Lokkihavainnot kerätään Tiira-lintutietopalvelun avulla. Tiiraan merkitään yhdyskunnan sijainti ja havaittu pesivien lintujen määrä. Lisätietoissa voi mainita lisäksi lasketun tai arvioidun parimäärä ja tiedon siitä, onko kyseessä perinteinen vai uusi pesimäpaikka. Tietoja pesimäpaikoista voi ilmoittaa myös suoraan yhdistyksen havaintovastaaville.

Myös tiedot suurimmista muutonaikaisista naurulokki- ja pikkulokkikerääntymistä kootaan Tiiran avulla. Kerääntymien yksilömääriä kannattaa merkitä Tiiraan mahdollisimman kattavasti.

Miten parimäärät selvitetään?

Naurulokin ja pikkulokin parimäärät voidaan selvittää laskemalla munapesät, hautovat emot tai kaikki pesimäpaikalla oleskelevat pesimäpukuiset linnut toukokuussa tai kesäkuun alkupuolella. Pesät tai emolinnut lasketaan mieluiten haudontakauden loppupuolella, jolloin lähes kaikki parit ovat aloittaneet pesinnän. Tänä vuonna hyvä ajankohta osuu toukokuun jälkipuoliskolle ja kesäkuun alkuun.

Hautovia emoja laskettaessa on syytä varoa laskemasta mukaan pesien lähellä vartioivia lintuja, jotka yleensä seisovat tai makaavat pesän vierellä. Emot lasketaan hyvästä tähystyspaikasta, jolloin vältytään siltä, että lintuja ei jää kasvillisuuden tai maastoesteiden katveeseen.

Silloin kun hautovien emojen laskeminen ei onnistu, pyritään laskemaan kaikki pesimäpaikalla oleskelevat pesimäpukuiset linnut. Kaikki pesivät yksilöt eivät koskaan ole paikalla, sillä lokkiemoista osa on ravinnonhaussa kaukana pesiltään. Kokonaisyksilömäärää voidaan silti käyttää hyväksi parimäärän selvittämisessä. BirdLifen naurulokkiprojektissa parimääräksi tulkitaan pesäpaikalla havaittujen lintujen määrä jaettuna 1,4:llä.

Pikkulokit saalistavat usein lähellä pesimäpaikkaansa ja kerääntyvät häiriön sattuessa nopeasti puolustamaan pesiään. Pikkulokin pesimäpaikoilla tavataan yleisesti myös pesimättömiä esiaikuisia yksilöitä, joten pikkulokin parimääräksi tulkitaan varovaisuussyistä pesäpaikalla ja sen lähellä havaittu yksilömäärä jaettuna kahdella.

Antoisia lokkiretkiä!
 

Olli Jouppila
olli.jouppila(at)saunalahti.fi
PHLY:n havaintovastaava

Esa Lammi
esa.lammi(ät)kolumbus.fi
BirdLife Suomen naurulokki- ja pikkulokkivastaava