Uutiset aiheittain

25.6.2022
Suojelu ja tutkimus

Ennätysmäärä kaulushaikaroita

Vesijärvellä kirjattiin tänä kesänä ennätysmäärä kaulushaikaroita, kaikkiaan 30 reviiriä. Aiempi ennätys ylittyi selvästi: vuonna 2008 ja 2020 reviirejä oli 24. Kaulushaikara on…
23.6.2022
Suojelu ja tutkimus

Edelleen hyvä aika varmistaa pesintöjä ja ilmoittaa ne Atlakseen

On edelleen hyvä aika varmistaa pesintöjä! Nyt kannattaa myös varmistaa, että yleisetkin lajit on ilmoitettu Lintuatlakseen. Katso viimeisin atlastiedote tästä.

14.6.2022
Suojelu ja tutkimus

Huomaa pesintä – ja pesimäkauden päättyminen

Kun merkitset havaintoja Tiiraan. Muista lisätä pesimävarmuus Lintuatlasta varten. Varma pesintä on juuri nyt helppo ”kuitata” muun muassa talitiaisen, sinitiaisen, räkättirastaan, mustarastaan,…
30.5.2022
Suojelu ja tutkimus

Atlassivujen pikalinkit

Yhdistyksen atlassivuille on lisätty pikalinkit jokaisen kunnan keskustan ruuduille. Pääset tarkastelemaan kyseisen ruudun selvitysastetta ja navigoimaan eteenpäin.

2.5.2022
Suojelu ja tutkimus

Kiljuhanhet muuttivat vappuna Päijät-Hämeen yli

Kiljuhanhiparvi muutti 1.5. Virosta Kirkkonummen ja Riihimäen kautta Päijät-Hämeen yli ja jatkoi pohjoiseen Päijännettä seuraten. Parvi lensi yhtä soittoa Siikajoelle asti. Muuttoreitti saatiin selville satelliittipaikantimen avulla. Yhdelle linnuista on asennettu satelliittipaikannin kaularenkaaseen. Kiljuhanhi on uhanalaisimpia Pohjoismaissa pesiviä lintulajeja.

19.4.2022
Suojelu ja tutkimus

Hollolan Ekotekohankkeen pöntöt kartalla

Ekotekohankkeen pöntöt kartalla. Hollolan Ympäristöyhdistyksen kautta toteutetussa Ekotekohankkeessa syksyllä ja syystalvesta 2021 tehtiin ja vietiin Tiirismaan Iso-Tiilijärven-Tiirismaan ympäristöön 104…
19.4.2022
Suojelu ja tutkimus

Yhdistys antoi lausunnon Lahden Kujala-Pippo -alueen kaavarungosta

Yhdistys on antanut Lahden kaupungin kaavoitukselle lausunnon Kujala-Pippo -liittymän itäpuolen ja ohitustien varren kaavarungosta. Yhdistys esittää, että kaavan tavoitteisiin päivitetään linnustonsuojelu yhdeksi teemaksi ja Vahtersuon merkittävä pesimälinnusto kohde mainitaan tässä yhteydessä siten, että se pyritään turvaamaan.

17.3.2022
Suojelu ja tutkimus

Lintuatlaksen tulospalvelu on julkaistu

Lintuatlaksen tulospalvelu on julkaistu. Tulospalvelussa voit seurata lintuatlastietojen kertymistä lajeittain ja atlasruuduittain. Tulospalvelun toimintoja päivitetään kevään mittaan. 

1.3.2022
Suojelu ja tutkimus

Muistutus Heinolan Rautjärven maastoajoneuvoharjoittelun lupahakemuksesta

Yhdistys on antanut Heinolan kaupungille muistutuksen maastoliikennelain mukaisesta lupahakemuksesta. Päijät-Hämeen maastoautoilijat hakee kaupungin kiinteistölle lupaa moottorikäyttöisillä ajoneuvoilla tapahtuvaan maastoajoharjoitteluun. Birdlife Päijät-Häme pitää luvan myöntämistä luonnon, paikallisten asukkaiden ja mökkiläisten kannalta ongelmallisena. Reitti sijoittuisi Rautvuoren luonnonsuojelualueen välittömään läheisyyteen.

16.2.2022
Suojelu ja tutkimus

Päijänteen Luonnonperintösäätiö osti Hartolasta uuden suojelualueen

Päijänteen Luonnonperintösäätiö on ostanunut Hartolan Leppäkoskelta 14 hehtaarin metsäalueen, josta valtaosa on uhanalaiselle valkoselkätikalle soveliasta lehtimetsää. Metsä rajautuu Leppälahden Majuvenlahden rantaan. Leppälahti on hyvä lintujärvi, jolla pesii muun muassa laulujoutsen, kaulushaikara ja eri lokkilajeja. Lue lisää.

13.1.2022
Lintupaikat Suojelu ja tutkimus

Polttimon ranta-alueen arkkitehtikilpailussa 55 ehdotusta

Lahden Niemen alue, joka lintuharrastajien keskuudessa tunnetaan nimellä Polttimon sula, sai arkkitehtikilpailussa 55 ehdotusta. Kaupunkilaiset voivat kommentoida kilpailuehdotuksia 26.1. asti. Voittaja valitaan maaliskuussa, jonka jälkeen kaupunki aloittaa asemakaavan muutostyöt. Kevätmuuttajien houkuttelijana sula on niin tehokas, että se yltää maakunnallisesti tärkeiden kerääntymäalueiden joukkoon. Yhdistys on antanut alueesta lausunnon vuonna 2021.

26.12.2021
Suojelu ja tutkimus

Sysmään iso suojelualue

Päijänteen luonnonperintösäätiö on ostanut Sysmän Saarenkylästä, läheltä Päijännettä 40 hehtaarin kokoisen Pirttivuoren metsän. Valtaosin luonnontilaisessa metsässä kasvaa kilpikaarnamäntyjä, komeita kuusia ja järeitä haapoja. Puusto on yleisesti yli 100-vuotiasta. Metsässä on luonnon monimuotoisuudelle tärkeää lahopuuta paikoin runsaastikin. Lue lisää.

22.12.2021
Suojelu ja tutkimus

Uusi lintuatlas käynnistyy

Suomen neljäs lintuatlas käynnistyy vuoden 2022 alussa. Lintuatlaksessa selvitetään vuosina 2022–2025 Suomen pesimälintulajien nykyiset levinneisyydet sekä tutkitaan lajien levinneisyyksien muutoksia. Lintuatlaksen sivut on avattu osoitteessa: lintuatlas.fi

18.11.2021
Suojelu ja tutkimus

Lah­ti pi­lo­toi eko­lo­gis­ta kom­pen­saa­tio­ta en­sim­mäi­se­nä kau­pun­ki­na Suo­mes­sa

Lah­ti pi­lo­toi eko­lo­gis­ta kom­pen­saa­tio­ta en­sim­mäi­se­nä kau­pun­ki­na Suo­mes­sa. Pilotissa Kytölä II -pientaloalueen rakentamisen aiheuttamaa luontoheikennystä kompensoidaan säilyttämällä Alvojärven alueen rantametsää. Hanke on ensimmäinen, jossa kunta hyvittää taloudellisen toiminnan aiheuttamaa luontoheikennystä parantamalla luonnon tilaa toisaalla. Lue lisää.

17.11.2021
Suojelu ja tutkimus

Törmäpääskyjen pesinnät Hollolan Kukonkoivun Teilinkankaalla 2021

Kooste törmäpääskyjen pesinnöistä Hollolan Kukonkoivun Teilinkankaalla vuonna 2021 on valmistunut. Voit lukea pdf-muotoisen raportin linkistä tutkimukset ja laskennat.

6.10.2021
Suojelu ja tutkimus

Vuoden 2021 pikkutikkareviirit

Vuoden 2021 pikkutikkareviirit on nyt laskettu. Suurimmat havaintoryppäät olivat Lahden Ritamäessä ja Kilpiäisessä, Asikkalan Vääksyssä ja Heinolan keskusta-alueella. Katso tästä kuntakohtaiset reviirimäärät.

11.5.2021
Suojelu ja tutkimus

Törmäpääskyjen pesinnät Hollolan Kukonkoivun Teilinkankaalla

Törmäpääskyjen pesintää on tutkittu Hollolan Kukonkoivun Teilinkankaalla vuodesta 2015 lähtien. Aineistot on siirretty yhdistyksen nettisivuille kohtaan Tutkimukset ja laskennat. Raportit on tehnyt Ilpo Pietilä.

10.5.2021
Suojelu ja tutkimus

Huhtikuun pikkutikkahavainnot

Pikkutikkakarttaa päivitetään kuukausittain. Kartan välilehdillä on esitetty pikkutikkahavainnot vuodesta 2010 alkaen. Retkeilyä toivotaan suunnattavaksi niille alueille, joissa aikaisempina vuosina on pikkutikka havaittu,…
15.4.2021
Suojelu ja tutkimus

Linnustonsuojeluun liittyviä lakialoitteita

Vapaana kulkevat lemmikkikissat tappavat lintuja. Linnustonsuojeluun liittyviä kansalaisaloitteita kannattaa käydä silloin tällöin vilkaisemassa vilkaisemassa osoitteessa kansalaisaloite.fi. Tällä hetkellä…
  • 1 (nykyinen)
  • 2