Uutiset

22.11.2020
Tapahtumat

50-vuotisjuhlissa jaettiin ansiomerkkejä

Päijät-Hämeen lintutieteellisen yhdistyksen 50-vuotisjuhla pidettiin ravintola Walimon Casselissa La 21.11. Koronatilanteen takia juhla pidettiin pienimuotoisena.

Juhlassa Heikki Kolunen kertoi yhdistyksen 50-vuotisen yhdistyksen alkutaipaleista ja historiasta. Sirkku Niemi näytti lintukuvaesityksen ja Jarkko Kiiski soitti livemusiikkia.

birdlife_paijat-hame.jpg

Juhlassa julkisettiin myös yhdistyksen uusi merkki. Merkissä olevan valkoselkätikan on piirtänyt Esa Lammi. Sen yhteydessä käytetään tästä lähtien nimeä Birdlife Päijät-Häme. Päijät-Hämeen lintutielteellinen yhdistys säilyy yhdistyksen virallisena nimenä.


Juhlassa jaettiin ansiomerkkejä ja huomionosoituksia:

 

Olli Vuori ja Heinolan lintuhoitola

• Pro Avibus

Esa Lammi

BirdLife Suomen kultainen ansiomerkki

Timo Metsänen

BirdLife Suomen hopeinen ansiomerkki

Tapani Saimovaara

• BirdLife Suomen hopeinen ansiomerkki

Reijo Ikonen

 Pronssinen ansiomerkki

Eero Jussila

Pronssinen ansiomerkki

Mauno Tonttila

 Pronssinen ansiomerkki

Asko Riihelä

• Päijät-Hämeen lintutieteelisen yhdistyksen kunniajäsen

 

olli_vuori.jpg
Olli Vuori. Kuvaaja: Tomi Muukkonen

Olli Vuori ja Heinolan lintuhoitola

Pro Avibus

BirdLife Suomi on myöntänyt Heinolan lintutarhalle ja sen hoitajalle Olli Vuorelle Pro Avibus – Lintujen puolesta -tunnustuspalkinnon. Palkinto myönnettiin Heinolan lintutarhan tekemästä merkittävästä eläinsuojelu- ja valistustyöstä. Pro Avibus -tunnustus myönnettiin vasta kolmanneen kerran.

Heinolan lintutarha on tehnyt vuosikymmeniä merkittävää valtakunnallista eläinsuojelutyötä hoitamalla vuosittain satoja loukkaantuneita lintuja ja toimimalla monien vapaaehtoisten lintujenhoitajien kouluttajana ja neuvojana. Nykyisin lintuhoitola-nimeä käyttävä hoitola tekee laajaa valistustyötä kattaen kymmenet tuhannet vuosittaiset kävijät ja toimien erityisesti nuorten parissa. Olli Vuori on ansiokkaasti hoitanut ja kehittänyt lintutarhaa sekä antanut neuvontaa lintujenhoitoon liittyvissä asioissa.

 

esa_lammi.jpg

Esa Lammi

BirdLife Suomen kultainen ansiomerkki

BirdLife Suomen kultainen ansiomerkki myönnettiin espooolaiselle Esa Lammille yli 40 vuotta jatkuneesta suojelu-, tutkimus- ja järjestötyöstä. Lammi on tehnyt lintulaskentoja liki 40 vuotta Päijät-Hämeen järvillä sekä selvittänyt silkkiuikun pesimäbiologiaa. Vesijärven rantakaavan valmistelussa ja muissa maankäyttöön ja vesistöjen suojeluun liittyvissä lausunnoissa hänen roolinsa onkin ollut tärkeä. Hän on myös vastannut Päijät-Hämeen tärkeiden lintualueiden selvityksistä. Työkseen hän on tehnyt ympäristöselvityksiä kunnille ja muille viranomaisille.

Päijät-Hämeen lintuihin Lammi on kirjoittanut kymmeniä artikkeleita sekä toiminut lehden pitkäaikaisena toimittajana, piirtäjänä ja taittajana. Lisäksi hän on kirjoittanut tai ollut mukana monissa linnustonsuojeluun ja lintuvesien hoitoon liittyvissä julkaisuissa. Hän oli myös yksi viime vuonna julkaistun Päijät-Hämeen lintupaikkaoppaan tekijöistä.

Lammi on ollut aktiivinen myös järjestötoiminnassa. Hän on toiminut Päijät-Hämeen lintutieteellisen yhdistyksen (PHLY) sihteerinä jo 1970-luvulla, Suomen Lintutieteellisen Yhdistyksen luottamustehtävissä 1988–2001 ja Lintutieteellisten Yhdistysten Liiton (nyk. BirdLife Suomi) hallituksessa 1989–1995. Hänet tunnetaan myös yleisötapahtumien asiantuntijana, retkioppaana ja opettajana, joka on innostanut monia eteenpäin lintuharrastuksessa.

Esalle on myönnetty myös BirdLife Suomen hopeinen ansiomerkki vuonna 2000.

 

timo_metsanen.jpg

Timo Metsänen

BirdLife Suomen hopeinen ansiomerkki

Jo koulupojasta alkaen Timo on ollut aktiivinen yhdistyksen suuntaan havaintojen tekijänä ja retkikumppanina. Myöhemmin hänen roolinsa on kasvanut retkioppaaksi, lintulaskijaksi, lintukurssien vetäjäksi, Tiira-tietokannan käytön opettajaksi ja yhdistyksen suojeluasiantuntijaksi. Timon lintukursseilla oli paljon oppilaita. Heistä suurin osa liittyi yhdistyksen jäseneksi ja ovat sitä edelleen. Lukuisat esiintymiset eri medioissa ovat tehneet yhdistystä tunnetuksi ja edistäneet osaltaan positiivista asennoitumista lintuharrastukseen ja sen tieteelliseen merkitykseen.

Timo on suorittanut useiden vuosien aikana lintulaskentoja Päijät-Hämeessä ja muualla Suomessa. Niihin kuuluvat niin vesilintulaskennat, linjalaskennat, kuin myös vaativat IBA-alueiden laskennat. Lahden linnuston tutkiminen oli hänen merkittävimpiään töitä. Timo osallistui hyvin ahkerasti MAALI-laskentoihin eri puolilla toimialuettamme. Mainittakoon vielä, että lepakkojen ja liito-oravien tutkijana hänen työpanoksensa on ollut suuri.

Timo on ollut vuosien ajan PHLY:n suojeluasiantuntijana. Hänen roolinsa on ollut hyvin merkittävä lukuisten kannanottojen, lausuntojen ja valitusten kirjoittamisessa. Näillä on ollut myös usein vaikutusta. On saatu muutoksia esimerkiksi ja kaavoituksiin ja Riistakeskusten poikkeuslupiin. Koko maata ajatellen tärkein valitus, joka koski Lahdessa hävitettävien kesykyyhkyjen määrään, todettiin aina korkeimmassa hallinto-oikeudessa oikeelliseksi. Ennakkotapauksena se on hyvin merkittävä. Tämä valitus oli suurimmaksi osaksi Timon käsialaa.

Timo on kirjoittanut monia artikkeleita Päijät-Hämeen linnut-lehteen. Tärkeimpinä julkaisuina alueellamme ovat kuitenkin Lahden Lintuatlas vuodelta 2012 ja uudistettu painos vuodelta 2014 sekä osallistuminen yhtenä toimittajana Päijät-Hämeen lintupaikkaoppaaseen vuodelta 2019.

 

tapani_saimovaara.jpg

Tapani Saimovaara

BirdLife Suomen hopeinen ansiomerkki

Tapani Saimovaara on toiminut Päijät-Hämeen lintutieteellisen yhdistyksen puheenjohtajana vuodesta 2012. Myös ennen puheenjohtajakautta Tapani on toiminut aktiivisena jäsenenä PHLY:ssä vuosikymmenien ajan. Tapanin puheenjohtajakautena yhdistyksen jäsenmäärä on kasvanut useilla sadoilla ollen nykyään noin 600. Yhdistyksen lehti, Päijät-Hämeen linnut, on hänen puheenjohtajakaudellaan ollut erittäin laadukas ja monipuolinen. Suhdetoiminta yhteistyötahoihin on ollut PHLY:lle erittäin tärkeää, ja Tapani on hoitanut tämän erinomaisesti. Yksi esimerkki tästä on käynnistyvä yhteistyö metsästysseuran kanssa pienpetopyynteihin liittyen.

Tapani Saimovaara on harrastanut lintuja vuosikymmeniä. Hänet tunnetaan esimerkiksi muuton systemaattisena seuraajana Päijänteen rannoilla. Ammatiltaan Tapani on peruskoulun luokanopettaja ja siinä toimessaan hän on esimerkillisesti huolehtinut oppilaidensa luontotuntemuksesta. Lukuisat retket lähiluontoon, pönttöjen ripustaminen koulun läheisyyteen ja niiden asukkaiden seuraaminen oppilaiden kanssa on elävöittänyt hänen opetustaan merkittävästi. Mediassa Tapani on antanut kymmeniä ellei satoja haastatteluja lintujen puolesta ja harrastuksen levittämisessä. Puheenjohtajana hän on kannustanut jäseniä erilaisiin tehtäviin. Tapani on aina ollut hyvin sosiaalinen ja muut huomioon ottava. Tapania on onnistuneesti luonnehdittu kaikkien luontoharrastajien "tukihenkilöksi".

Pronssiset ansiomerkit

Päijät-Hämeen lintutieteellinen yhdistys nimesi myös pronssiset ansiomerkit hartolalaiselle Reijo Ikoselle sekä lahtelaisille pitkän linjan lintuharrastajille Eero Jussilalle ja Mauno Tonttilalle.

Kunniajäsen – Asko Riihelä

Asko Riihelä valittiin Päijät-Hämeen lintutieteellisen yhdistyksen kunniajäseneksi. Kunniajäsenyydellä yhdistys haluaa osoittaa arvostusta Askon toiminnalle ja saavutuksille Lahden ja lähikuntien linnuston- ja luonnonsuojelussa. Katso erillinen uutinen.