Yhdistys antoi lausunnon Niemen alueen kehityssuunnitelmasta

Kuva: Sinisorsia Polttimon sulalla © Petri Koivisto

Uutiset

19.2.2021
Suojelu ja tutkimus

Yhdistys antoi lausunnon Niemen alueen kehityssuunnitelmasta

Yhdistys antoi lausunnon Niemen alueen kehityssuunnitelmasta. Yhdistys esittää Lahden kaupungin kaavoitukselle, että Niemen alueen kehityssuunnitelman osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa päivitetään ja sen tavoitteisiin lisätä linnustonsuojelu yhdeksi teemaksi. Kaava-alueen vesialueet ovat tunnistettu maakunnallisesti tärkeäksi (MAALI) lintualueeksi.

Niemen sataman kaavalla on tarkoitus mahdollistaa mm. rantareitin rakentaminen ja toisaalta mahdollistaa toimintoja, jotka lisäävät alueen ihmistoimintaa (veneilyä, melontaa jne.). Nykyisin tehdasalueena olevia kohtia ”vapautuu” yleisempään käyttöön.

PHLY esittää, että kaavan lähtöaineistoihin lisätään vielä tiedot Lahden II lintuatlaksen osalta. Tiedot PHLY:n julkaisemasta Päijät-Hämeen lintupaikkaoppaasta ovat mukana, jota PHLY pitää hyvänä asiana.

Alue on maakunnallisesti tärkeä kevät kerääntymisalue muun muassa uhanalaisille selkälokeille ja nokikanoille.

Alueelta ei ole tehty kaava-aineiston perusteella asemakaavatasoista linnusto- ja luontoselvitystä tai muuta dokumentointia. Vaikka nykyisissä julkaisuissa on tietoa alueen linnustoarvoista, ne eivät seikkaperäisesti kuvaa alueen tärkeimpiä kohteita.

Voit tutustua lausuntoon tarkemmin pdf-tiedostosta