Uutiset

15.11.2022
Jäsenasiat

Yhdistyksen syyskokous 15.11.

Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous pidettiin 15.11. ravintola Voiton auditoriossa Lahdessa. Kokouksessa käsiteltiin vuoden 2023 toimintasuunnitelma ja talousarvio.

Jäsenmaksu

Jäsenmaksu nousee yhdellä eurolla – maksu on ensi vuonna 33 €.

Muutoksia toimihenkilöissä

Hallituspaikoista luopuvat Sirkku Niemi ja Vesa Ijäs. Uusina jäseninä hallitukseen tulevat Elina Riikonen ja Teemu Rantanen. Puheenjohtajana jatkaa vielä ensi vuoden Tapani Saimovaara. Hallituksessa jatkavat myös Mika Rantanen, Paavo Posti, Arto Puikkonen, Timo Hämäläinen ja Teemu Helo.

BirdLifen edustajistoon valittiin Vesa Ijäksen tilalle uutena jäsenenä Teemu Helo. Päijät-Hämeen muut jäsenet edustajistossa ovat Tapani Saimovaara, Paavo Posti, Timo Metsänen ja Sirkku Niemi

Lintuatlas etenee

Kokouksen jälkeen yhdistyksen atlasvastaava Timo Hämäläinen kertoi lintuatlaksen alueellisesta tilanteesta. Ensi keväänä jäseniä tiedotetaan tarkemmin yhdistyksen alueen kartoitustilanteesta ja annetaan vinkkejä mille alueelle kannattaa suunnata retkiä ja mihin lajeihin kannattaa kiinnittää huomiota. Atlashavaintojen ensisijainen tallennuspaikka on Tiira. Muista ensi keväänä valita Tiiran havaintokentästä linnulle myös pesimävarmuusindeksi!

Muut asiat:

Vanhat lintuhavainnot

Vesa Ijäs kertoi, että kaikki yhdistyksen arkiston lintuhavaintokansiot on skannattu sähköiseen muotoon. Jäsenten toivotaan tallentavan omia menneiden vuosien havaintojaan omista arkistoistaan Tiiraan. Halukkaat saavat tallentaa myös skannattuja arkistohavaintoja Tiiraan ja työstä maksetaan korvaus.

Jäsenmäärä kasvaa ja yhdistys saa tunnustusta

Yhdistyksessä on tällä hetkellä 684 jäsentä. Määrä on kasvanut vuodessa 25 henkilöllä. BirdLife Päijät-Häme on saanut laajasti tunnustusta tasokkaasta toiminnasta. Päijät-Hämeen lintutieteelliselle yhdistykselle myönnettiin myös Lahden seudun Ympäristöviikolla ympäristöpalkinnon kunniamaininta kiitokseksi pitkäjänteisestä ja merkittävästä työstä.

Syyskokouksen asiakirjat löytyvät täältä.