Päijät-Hämeestäkin löytyy sinipyrstöreviirejä

Uutiset

20.6.2021
Havainnot

Päijät-Hämeestäkin löytyy sinipyrstöreviirejä

Suomessa on vuonna 2021 havaittu ennätysmäärä sinipyrstöjä. Tiira-lintutietopalveluun kirjattujen havaintojen perusteella lajin runsaus on vuonna 2021 miltei kaksinkertainen verrattuna edelliseen ennätysvuoteen 2020 – ja yli kuusinkertainen verrattuna viime vuosien keskiarvoon.

Sinipyrstö on itäinen laji, joka pesii Suomessa levinneisyysalueensa länsireunalla. Lajin esiintymisessä on vuosien välillä huomattavaa vaihtelua, johon vaikuttaa erityisesti muuttoaikana toukokuussa vallitseva säätila. Lajin kanta on runsastunut Suomessa viime aikoina, joskin osa muutoksesta selittyy tehostuneella havainnoinnilla.

Sinipyrstöjä on osattu etsiä myös Päijät-Hämeessä. Ensimmäinen varma reviirihavainto tehtiin tänä vuonna Sysmän Kypäräkulmalla, josta löytyi laulava lintu 8.6. Kanta-Hämeen puolelta, Lammin Evon alueelta on löytynyt useita reviirejä ja niistä kahden reviirilinnun laulua on kuultu myös Asikkalan puolelle. Sinipyrstöstä tuli siten myös uusi laji Asikkalalle.

Uusia reviirejä löydetään Suomessa koko ajan lisää ja tuhannen reviirin raja rikotaan varmasti pian. Päijät-Hämeestäkin lintuja löytyy todennäköisesti vielä lisää kesän aikana. Nyt kannattaakin suunnata varhaiset aamun retket vanhojen metsien alueille. Laji suosii kuusikoita ja korkeita maaston muotoja. Päijät-Hämeessä vanhoja kuusivaltaisia metsiä on valitettavan vähän, mutta lajin voisi tänä vuonna löytää myös vaatimattomaltakin metsäauleelta.

Luontoportin sivulla voit kuunnella miltä kuulostaa sinipyrstön laulu. Se laulaa usein korkealla kuusen latvassa.