Kuhankeittäjähvainnot vähenevät

Uutiset

13.7.2021
Havainnot

Kuhankeittäjähvainnot vähenevät

Kuhankeittäjähavainnot ovat harvinaistuneet Päijät-Hämeessä. Yleistä tuntumaa lajin hiljaisesta katoamisesta tukee Tiira-havaintojen väheneminen viime vuosien aikana. Laji on luokiteltu Suomessa tätä nykyä erittäin uhanalaiseksi. Vuonna 2010 laji luokiteltiin silmälläpidettäväksi ja vuonna 2000 vielä elinvoimaiseksi.

Tähän mennessä yhdistyksen alueelta on ilmoitettu havaintoja parilta kymmeneltä reviiriltä, vajaasta 30 linnusta. Kaikki kuhankeittäjähavainnot olisi tärkeää ilmoittaa Tiira-lintutietopalveluun.

Kuhankeittäjät talvehtivat valtaosin Saharan etelän puoleisessa Afrikassa. Muuttomatkallaan olevia kuhankeittäjiä pyydetään laittomasti Välimeren alueen valtioissa, mutta syitä kannan vähenemiseen ei tarkasti tiedetä.