Etusivulle > Uutiset > Havaintotoimikunta kokoontui

Havaintotoimikunta kokoontui

PHLY:n havaintotoimikunta (läsnä 10 hlö) piti 24.4. yli 4,5 tuntia kestäneen kokouksen, jonka esityslista käsitti peräti 17 kohtaa.

Havaintotoimikunnan puheenjohtajana toimii toistaiseksi Kari Reinikainen. Uusi vakituinen puheenjohtaja pyritään selvittämään PHLY:n syyskokoukseen mennessä. Avoimena olevaan aluevastaavan tehtävään ei löytynyt vapaaehtoista. Tehtävistä kiinnostuneita pyydetään olemaan yhteydessä Kari Reinikaiseen, Ohto Oksaseen tai Tapani Saimovaaraan.

Tiiran mielenkiintoisuusrajoja pyritään elättämään jatkossa paremmin ja tilanteenmukaisemmin. Monien lajien runsaus saattaa vaihdella eri vuosina huomattavasti. Mielenkiintoisuusrajoja hoitaa Timo Hämäläinen, rajamuutoksista pyritään tiedottamaan ajoittain.

Havaintotoimikunta päätti asettaa PHLY:n Tiiran automaattisalausrajat vastaamaan valtakunnan salausrajoja. Suurin osa muutoksista kohdistui eräiden harvinaisten talvehtijoiden salausrajojen alkamis- ja päättymispäivämääriin. Edelleen kuitenkin jätettiin joitain salauksia, jotka ovat alueellisista olosuhteista johtuen erilaisia kuin valtakunnan salaukset. Aiemmin maakunnasta on salattu automaattisesti kaikki valkoselkätikkahavainnot, mutta nyt syksyn vaellustikat ovat kaikille nähtävissä Tiirassa, ellei niitä muutoin salata.

PHLY:n nettisivuille on tulossa havaintotoimikunnan osio, jonka tarkoituksena on opastaa erityisesti harrastusta aloittavia havaintojen ilmoittamisessa sekä lintujen määrityksessä. Sivusto aukeaa tämän vuoden aikana.

Kokouksessa keskusteltiin myös koontihavaintojen tekemisestä. Koontihavaintojen tekeminen on tiiran havaintoaineiston hyötykäytön kannalta aivan välttämätöntä. Valitettavasti koontihavaintoja tehdessä kaikkien Tiira-käyttäjien toivomukset eivät aina toteudu. Suurin osa koonneista tehdään reaaliajassa samalla, kun yhdistyskäyttäjät selailevat illalla menneen päivän havaintoja. Mikäli yhdistyskäyttäjät eivät tee koonteja kyseisellä tavalla, ne jäävät tekemättä. Yhdistyskäyttäjillä ei ole aikaa alkaa selaamaan muutamia päiviä vanhoja havaintoja vain tehdäkseen koonteja. Tämän vuoksi koonnit tulevat joskus tehdyksi nopeammin kuin osa havainnoijista toivoisi. 

Havaintokoonteihin voi ymmärrettävästi tulla välillä virheitä. Linnun havainnoijalla on yleensä paras näkemys siitä, mitkä havainnot koskevat samaa ja mitkä eri yksilöä. Tällaisia tietoja ja arvioita voi mainita havainnon lisätietokentässä. Havainnoijia pyydetään olemaan yhteydessä koontihavainnon tekijään aina, kun on sitä mieltä, että havaintokoonti on tehty virheellisesti. Koontihavainnon tekijän nimi näkyy havainnoijarivin alla, kun avaa havainnon auki.