Etusivulle > Toiminta > Suojelu ja tutkimus > Vesilintujen talvilaskennat 2016

Vesilintujen talvilaskennat 2016

Linnustonseurannan tutkimustulokset osoittavat, että useiden vesilintujen talvehtijamäärät ovat Suomessa voimakkaassa kasvussa. Suomessa talvea viettävien vesilintujen kokonaismääriä ei tunneta. Lisäksi Suomen talvisten vesilintukerääntymien suojelutilanne on heikko. Tiedon keräämistä ja suojelun edistämistä varten harrastajia pyydettiin retkeilemään 1.–18.1.2016 välisenä aikana ja ilmoittamaan vesilintujen lukumäärät ja tarkat sijaintipikat Tiiraan.

Raportti vuoden 2016 vesilintulaskennoista (pdf)

Potentiaalisia vuosittaisia laskenta-alueita:

 • Lahden sulapaikat (Polttimo, Ali-Juhakkala, Okeroisten mylly jne.)
 • Heinolan Kymenvirta (ja Kirkkolampi)
 • Kalkkistenkoski
 • Tainionvirran sulapaikat (Hartola-Sysmä)
 • Päijänteen isot selät
 • Vesijärvi (ehtiikö jäähän?)
 • Vääksy
 • Immilä
 • Kukkasjoki
 • Nastolan jäteveden puhdistamo
 • Iso-Kukkanen
 • Kymijärvi
 • Mäntyharjun koskikohteet (Miekan- ja Sulkavankoski)

Vaikka jokin järvi menisi jäähän, niin 0 tulos on tulevaisuuden kannalta mielenkiintoinen. 20 vuoden kuluttua tilanne voi olla toisenlainen ja nyt todennetut jäätyneiltäkin järviltä tehdyt havainnot ovat tärkeitä eli jos intoa on, niin jäätyneitäkin vesistöjä saa kiertää "laskea".


 


Miten voit osallistua?


 1. Retkeile 1.-18.1. vesistöjen ääressä, laske kohteiden vesilinnut ja ilmoita havainnot Tiiraan. Ilmoita havaintosi aina mahdollisimman pian järjestelmään, sillä reaaliaikainen tietojen ilmoittaminen antaa hyvän kuvan miltä alueilta tietoja on ja mistä niitä vielä kaivataan.
 2. Ilmoita kaikki havaitsemasi vesilinnut Tiiraan, havainnointipaikaksi se piste, josta havainnoit lintuja. Muista kirjata myös laskentapisteen tarkkuus.
 3. Kirjaa havainnon lisätietokenttään koodi ”VLL”, joka kertoo, että kyseisestä pisteestä on laskettu kaikki siitä havaitut vesilintulajit ja yksilöt. Tämä tulee muistaa kunkin lajin havaintoihin.
 4. Merkitse isoille parville ja harvalukuisille lajeille myös linnun paikka ja paikan tarkkuus, sillä yksi projektin tavoitteista on selvittää linnuille tärkeitä talvehtimisalueita. Jos linnut ovat hajallaan isolla alueella, voidaan linnun paikaksi kirjoittaa niiden summittainen keskipiste ja linnun paikan tarkkuudella kerrotaan, että linnut olivat hajallaan.
 5. Jos johonkin pisteeseen ei näy ainuttakaan vesilintua, ilmoita havainto ”vesilintu 0” ja kirjoita lisätietoihin koodi ”VLL”.

Jokainen ilmoitettu havainto, myös nollatieto on tärkeä!

BirdLife Suomen ja Suomen ympäristökeskuksen kanssa yhteistyössä toteutettavan projektin tietoja tullaan käyttämään niin suojelutyössä kuin kansainvälisessä seurannassakin, sillä koko Itämeren alueen talvehtivien vesilintujen runsaudet pyritään arvioimaan tammikuun 2016 laskentojen perusteella. Kannustamme myös perustamaan uusia talvilintulaskentareittejä vesistöjen yhteyteen vesilintujen talvirunsauden muutosten seuraamiseksi tulevina vuosina.

Mikäli haluat osallistua, mutta jokin asia on epäselvää, ota yhteyttä linnustonseurantaan (linnustonseuranta@luomus.fi) tai BirdLifen suojeluasiantuntija Tero Toivaseen (tero.toivanen@birdlife.fi).