Etusivulle > Toiminta > Suojelu ja tutkimus

Tutkimus

Päijät-Hämeen lintutieteellinen yhdistys edistää toiminta-alueellaan lintututkimusta, luonnon- ja ympäristönsuojelua sekä kestävää kehitystä. Yhdistyksen jäsenet tekevät lintulaskentoja ja lintukartoituksia, rengastavat, tilastoivat, laskevat muuttolintuja niiden levähdysalueilla, tekevät kannanarvioita, tilastoivat ja havainnoivat muuttoa. Yhdistys on osallistunut muun muassa valtakunnallisiin lintuatlaskartoituksiin (1974–1979, 1986–1989 ja 2006–2010) ja kansainvälisesti (IBA), kansallisesti (FINIBA) sekä maakunnallisesti (MAALI) tärkeiden lintualueiden kartoituksiin. Lahden kaupungin linnut kartoitettiin 1998–1999 ja 2009–2011.