Etusivulle > Retkeilykohteet > Hartola

Hartola

Hartolan retkeilykohteita

 
 
Merkkien selitykset:

Kevätretkikohde  Kevätretkikohde

Kesäretkikohde  Kesäretkikohde

Syksyretkikohde  Syksyretkikohde

Talviretkikohde  Talviretkikohde

KevätretkikohdeKesäretkikohde

Jääsjärvi

Hartolan Jääsjärvi on linnuston puolesta yksi edustavimmista reittivesistä Suomessa. Järvi on runsassaarinen, matala ja karikkoinen.Vesien mataluus helpottaa lintujen ravinnon hankintaa, mikä näkyy linnuston painottumisena matalampiin länsi- ja eteläosiin järveä. Järven linnustollisesti arvokkain alue on Lemminginselän-Ohrasaaren kivikkoinen ja runsassaarinen alue, jossa pesii lähes kolmannes järven vesi- ja lokkilinnustosta. Jääsjärven eräänlainen nimikkolaji on Kuikka, joita pesii järvellä noin 60 paria. Havaittujen kuikkayksilöiden määrä on vaihdellut vuosittain 190-328 yksilön välillä Kuikkien lisäksi järvellä pesii muun muassa härkälintuja, tukkakoskeloita, punasotkia, tukkasotkia, nokikanoja ja lapasorsia. Järven linnustoon kuuluvat myös runsaat lokkiesiintymät. Kaikki sisämaan lokit: kalalokki, harmaalokki, selkälokki, naurulokki ja pikkulokki pesivät järvellä. Lisäksi vesistön lajeja ovat kaulushaikara, ruskosuohaukka, kurki sekä rytikerttunen. (Lähde: Jukka Virtanen, Päijät-Hämeen linnut 2/2001)

Ylös